Storhandling for tradere på ruglete børser

BILDET: Mads Johannesen, Nordnet. I tillegg til å være en dominerende aktør blant private sparere har også Nordnet en stor andel av de private heltids handlerne. De såkalte «daytraderne». Januar måned ble preget av enkelthendelser som alltid er positivt for tradere. ktive kunder hos nettmegleren Nordnet omsatte finansielle instrumenter for 11,5 milliarder kroner i januar. […]