Høyesterett har avvist anke fra Discovery om ny pengespillreklame-regel

BILDET: Høyesterett mener Discovery-selskapene ikke har behov for å få avklart gyldigheten av regelen i kringkastingsloven før Medietilsynet har fattet vedtak. Foto Medietilsynet. Høyesterett kommer i denne omgang ikke til å behandle spørsmålet om lovligheten av en ny regel i kringkastingsloven som gjør det mulig for Medietilsynet å pålegge distributører å stoppe utenlandsk pengespillreklame på […]