Forslag om å gjeninnføre strukturen i domstolene sendes på høring

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring forslag om å gjeninnføre domstolstrukturen fra før domstolreformen 2021. Ved domstolreformen 2021 ble antall tingretter redusert fra 60 til 23, og antall jordskifteretter fra 34 til 19. I tråd med Hurdalsplattformen foreslår departementet å gjeninnføre strukturen fra før domstolreformen. – Regjeringen ønsker å sikre innbyggerne god rettssikkerhet […]