Brudd på regelverket i over halvparten av dyreholdene

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet Det er gjennomført 342 tilsyn i «Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021–2022» per 3. tertial 2021. I 47 prosent av dyreholdene er det ikke funnet brudd på regelverket. I 53 prosent av dyreholdene er det funnet ett eller flere brudd på regelverket. Rapporten viser hva Mattilsynet har funnet etter at litt over […]