Omega Holtan er med Implenia-Stangeland i milliardprosjektet E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest

Nye Veier har signert kontrakt med arbeidsfellesskapet Implenia Norge og Stangeland Maskin (JVIS) om utbyggingen av nye E39 gjennom Lyngdal. Sweco og Tønsbergfirmaet Omega Holtan er med som rådgivere. Begge selskapene har bistått JVIS gjennom tilbudsfasen og i etterfølgende konkretisering, klargjøring og optimalisering, frem til utbyggingskontrakt med Nye Veier, som ble signert i oktober. Strekningen […]

Framdriftsplan for ny E18 Tvedestrand-Bamble

Nye Veier har startet arbeidet med verdioptimalisering for ny E18 Tvedestrand-Bamble. Hensikten er å bidra til at den planlagte veien skal bli et realiserbart veiutbyggingsprosjekt. På bakgrunn av møter med styret i det interkommunale plansamarbeidet høsten 2021 har Nye Veier jobbet videre med en framdriftsplan. -Vi skal snu alle steiner for å gjøre dette til […]