Utdanningsdirektoratet anbefaler å avlyse eksamen for elever våren 2022

Utdanningsdirektoratet har levert en risikovurdering av eksamen våren 2022. Her anbefaler vi å avlyse alle vårens eksamener for elever på grunnskolen og i videregående opplæring. Unntaket er for privatister og kandidater som må ta eksamen for å bestå faget. -Eksamen er en viktig del av sluttvurderingen i Norge. Selv om det er mange argumenter for […]