På el-sykkel i nasjonalparken

El-sykler kan gi økt slitasje på naturen og forstyrre dyrelivet. Samtidig gir de nye brukergrupper tilgang til fjellheimen, viser en undersøkelse fra Jotunheimen. Det selges snart mer el-sykler enn vanlige sykler i Norge, og flere steder i Europa har el-sykkelen allerede gått forbi på salgsstatistikken. Prognosene tilsier en ekstrem vekst. El-sykler gjør det mulig for […]