Krever kompetanseløft innen IKT-sikkerhet

BILDET: Visepresident i Tekna, Elisabet Haugsbø. Antallet alvorlige cyberaksjoner mot norske bedrifter er tredoblet fra 2019. – Vi trenger et betydelig kompetanseløft innen IKT-sikkerhet, fra ledelsesnivå og til den enkelte ansatte, sier visepresident i Tekna Elisabet Haugsbø. I rapporten Risiko 2022, som NSM la fram fredag 11. februar, pekes det på at norske bedrifter trenger […]