Bård Folke Fredriksen (NBBL) oppnevnt som medlem i energikommisjonen

BILDET: Adm. direktør i NBBL Bård Folke Fredriksen ble i dag presentert som medlem av den nye energikommisjonen. Foto: Nadia Frantsen Regjeringen har 11. februar oppnevnt energikommisjonen hvor Bård Folke Fredriksen, adm. direktør i NBBL, er medlem. Energikommisjonen skal kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon. Målet er at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft […]