Inngikk avtaler for tre milliarder med 23 leverandører

Bane NOR har for første gang inngått tre rammeavtaler med 23 leverandører på bygg- og anleggsarbeider i og ved spor over hele landet. Det gir økt bærekraft og forutsigbarhet for entreprenører over hele landet. Avtalene har en estimert verdi 936 millioner per jernbaneområdene Nord, Sør-Vest og Øst. Det er inngått tre parallelle rammeavtaler med en […]