Åpnet ny kultursti

Nå har områdene rundt Esso-skogen fått enda en fin og innholdsrik kultur- og tursti. For et par dager siden ble Bakkeskaugrunden åpnet av de frivillige som utgjør turstikomiteen. ESPEN JØRGENSEN tekst og foto På Nordre Bakkeskaug og Søndre Bakkeskaug lå det før i tiden flere gårder. I mange år har stedene i skogen vært gjengrodd, […]