Våt og mild februarmåned

Landet som helhet fikk 20 prosent mer nedbør enn normalt i februar. Det ble satt 15 nedbørsrekorder. I nord var derimot februar en forholdsvis kald og tørr måned. På Østlandet lå temperaturen i snitt tre grader over normalen vi sammenlikner med. I mesteparten av Sør-Norge var måneden «varm» eller på den milde siden av normalen. […]