ABChus stanser handel med leverandør i Russland

BILDET: Dagfinn Lindberg, administrerende direktør ABChus. Ferdighusprodusenten ABChus stanser handel med russisk leverandør, og vil raskest mulig flytte produksjonen til Norden og Baltikum. Samtidig gir selskapet full støtte til det norske og internasjonale samfunnets reaksjoner knyttet til Russlands invasjon i Ukraina. ABChus solgte i 2021 boliger og hytter for til sammen nesten 500 millioner kroner […]