Tilskudd til frivillige lag som rydder vei for lokal historie

BILDET: Vei langs havet i Lofoten, Uttakleiv i Vestvågøy kommune i Nordland. Foto: Jan Adriansen. Riksantikvaren skal i år fordele 2,5 millioner kroner til frivillig arbeid med lokale, historiske ferdselsårer. Foreninger og lag kan søke via sin fylkeskommune eller Sametinget om tilskudd på inntil 100.000 kroner. Frivillige organisasjoner i Norge gjør et viktig arbeid med […]