Høyringa om ei permanent ordning for billettering på ferjene er no sendt ut

BILDET: -Vi må få på plass gode og sikre løysingar for handsaming av personopplysningar, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD -Gjennom koronapandemien har det vore mogleg å nytte skiltgjenkjenning eller AutoPASS-brikke for å kunne krevje inn betaling for ferjereiser i staden for manuell betaling. Dette har vore populært, og mange ønsker at det skal […]