Deler ut over 2 millioner kroner til likestillingsarbeid i fiskerinæringen

BILDET: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Det var satt av 1,5 millioner til prosjekter som fremmer likestilling i fiskeriene. Da fiskeri- og havministeren mottok 22 søknader økte han bevilgningen for å støtte flere prosjekter. Til sammen deles det nå ut 2 153 500 kroner til elleve prosjekter som skal bidra til bedre likestilling i fiskeriene. […]