Ekstremvær kan gi vannskader for 22 milliarder det neste tiåret

BILDET: Følgene av et stadig mer ekstremt vær vil gi en regning som verken husholdningene eller næringslivet kan bære alene. Foto: Fremtind. Den nye rapporten fra FNs klimapanel bekrefter forsikringsbransjens bekymringer for konsekvensene av stadig hyppigere ekstremværhendelser. Ferske anslag viser at dette vil bli svært dyrt. Kostnadene for værrelaterte vannskader på bygninger og innbo alene […]

Alvorlig kritikk til myndighetenes arbeid med klimatilpasning

BILDET: Kritiske områder ikke er godt nok kartlagt. Da risikerer vi at det bygges nytt på steder hvor faren for flom eller skred øker. Foto: Kjetil Bentsen, VG/Scanpix. -Myndighetene har ikke god nok oversikt over hvor det kan bli mer flom og skred i årene fremover. Konsekvensene kan bli at vi ikke vet hvilke bygninger […]