Flyr AS – trafikktall for januar 2022. Marked sterkt preget av koronasituasjonen og smitteverntiltak

I januar hadde Flyr totalt 30.042 reisende fordelt på 13 reisemål. Flyrs produksjon i januar ble tilpasset den reduserte etterspørselen i markedet, som økt omikronsmitte og strengere smitteverntiltak har medført. Flyrs totale kapasitet i januar, med tre operative fly, utgjorde 53,5 millioner setekilometer (ASK), med en fyllingsgrad på 53,7 prosent. Gjennomsnittlig fyllingsgrad siden oppstart er […]