Flyr AS – trafikktall for februar 2022: Bedring i markedet etter gjenåpningen av samfunnet

BILDET: Tonje Wikstrøm Frislid, administrerende direktør i Flyr. 50 017 reisende fløy med Flyr i februar, fordelt på 15 reisemål. Flyrs produksjon, særlig i første del av måneden, var tilpasset den reduserte etterspørselen i markedet. Antall reisende økte gradvis etter at de myndighetspålagte restriksjonene ble fjernet senere i måneden. Med i gjennomsnitt fire operative fly […]

Flyr Q4 2021 resultater: Flyr utvikler seg etter planen

BILDET: Tonje Wikstrøm Frislid, administrerende direktør i Flyr. Fjerde kvartal 2021 var preget av omikron-bølgen i covid-19-pandemien, som betydelig påvirket etterspørselen etter flyreiser. Videreutviklingen av Flyr til å bli et effektivt og fleksibelt lavprisselskap har gått som planlagt selv i en utfordrende pandemisituasjon. Ved inngangen til 2022 var alle administrative og organisatoriske funksjoner på plass. […]

Flyr til nye reisemål i sommer

Det er fem populære reisemål i Europa som Flyr åpner for bestilling av i disse dager; Billund, Edinburgh, Pisa, Praha og Stockholm. Flyr er i full gang med å utvide rutetilbudet for sommerprogrammet med stadig flere reisemål. Oppstart for Praha og Stockholm er 7. april. Første flyvning til Billund og Edinburgh er 8. april og […]

Flyr AS – trafikktall for januar 2022. Marked sterkt preget av koronasituasjonen og smitteverntiltak

I januar hadde Flyr totalt 30.042 reisende fordelt på 13 reisemål. Flyrs produksjon i januar ble tilpasset den reduserte etterspørselen i markedet, som økt omikronsmitte og strengere smitteverntiltak har medført. Flyrs totale kapasitet i januar, med tre operative fly, utgjorde 53,5 millioner setekilometer (ASK), med en fyllingsgrad på 53,7 prosent. Gjennomsnittlig fyllingsgrad siden oppstart er […]