Ekstremvær kan gi vannskader for 22 milliarder det neste tiåret

BILDET: Følgene av et stadig mer ekstremt vær vil gi en regning som verken husholdningene eller næringslivet kan bære alene. Foto: Fremtind. Den nye rapporten fra FNs klimapanel bekrefter forsikringsbransjens bekymringer for konsekvensene av stadig hyppigere ekstremværhendelser. Ferske anslag viser at dette vil bli svært dyrt. Kostnadene for værrelaterte vannskader på bygninger og innbo alene […]

Det haster å håndtere akselererende klimarisiko

BILDET: Det haster å tilpasse oss klimaendringene: Enhver økning i global oppvarming vil føre til at ekstremvær vil komme oftere og bli mer intense. Frognerstranda Camping ved Årnes står under vann på grunn av flommen i Glomma i mai 2018. Foto: Cornelius Poppe. FNs klimapanel: Klimaendringene truer livsgrunnlaget vårt. De mest sårbare rammes hardest. Handlingsrommet […]