NGI: Norske forskere støtter opprettelsen av et internasjonalt forurensingspanel

NGI-forsker Hans Peter Arp er én av iniativtakerne til et felles opprop til klima- og miljøminister Espen Barth Eide, der nesten 200 forskere støtter etableringen av et internasjonalt forskningspolitisk panel for tiltak mot kjemikalier, avfall og forurensning. I oppropet ber forskerne om at det blir etablert et internasjonalt forskningspanel for tiltak mot kjemikalier, avfall og […]