Seksualitetsundervisning med fokus på at variasjon er normalen

Årets reviderte skolemateriell for seksualitetsundervisning fra Sex og Politikk tar innover seg svarene i Ungdata-undersøkelsen fra 2021. Flere unge sliter med kroppspress og årets Uke 6-kampanje har temaet #Verdifull – akkurat som du er. e ti siste årene har foreningen Sex og Politikk stått bak seksualitetsundervisningsmateriellet Uke 6. Materiellet er gratis og alle tekster og […]