Mange tusen diabetespasienter må fornye førerkortet i 2022

Personer som har diabetes og som bruker blodsukkersenkende medisiner må fornye førerkortet. Dette gjelder de som har førerkort med mer enn fem års gyldighet fra utstedelse. Personer som har diabetes og som bruker blodsukkersenkende medisiner må fornye førerkortet. Dette gjelder de som har førerkort i førerkortgruppe 1 (lette klasser) med mer enn fem års gyldighet […]