USN skal lede ny nasjonal forskerskole

Den involverer USN-forskere, flere universiteter og en rekke industripartnere og klynger. Industriforskerskolen for komplekse systemer er en av 12 nye nasjonale forskerskoler. Målet er å gi norske doktorgradsstudenter en bedre og mer arbeidslivsrelevant utdanning. Tildelingen fra Forskningsrådet ble kjent 16. januar. Både NTNU og Universitetet i Agder er partnere i prosjektet, sammen med teknologiske bedrifter […]