Kommunene i Vestfold og Telemark må samarbeide bedre med frivilligheten

Bare 8 av 23 kommuner i Vestfold og Telemark har en etablert frivillighetspolitikk. Det kan bli et problem når det nå kommer store flyktningestrømmer fra Ukraina, sier Frivillighet Norge. Forskning viser at kommuner som har en vedtatt frivillighetspolitikk, er en bedre tilrettelegger og har en lavere terskel for dialog og samhandling med frivillige lag og […]

Strømstøtten til frivilligheten må forlenges

BILDET: Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, forventer at regjeringen skal forlenge strømstøtten til frivillige organisasjoner. (Foto: Frivillighet Norge) Olje- og energiminister Terje Aasland sier regjeringen skal forlenge strømstøtten til private husholdninger. Frivillighet Norge forventer det samme for frivillige organisasjoner. -Høye strømutgifter gjør de frivillige organisasjonene fortsatt har behov for strømstøtte. Nå har vi […]

Godt rustet til katastrofesituasjoner

Denne artikkelen ble publisert i Byavisa Tønsberg i 2005. Tønsberg står godt rustet dersom en ulykke oppstår. Planleggingen med å etablere «evakuert og pårørende senter (EPS) i Slagenhallen og Eikhallen har lenge vært i gang. I løpet av året vil det meste være klart. SILJE E. MOSSESTAD tekst og foto Evakuert og pårørende senter etableres […]