Juridisk uklar grunn

BILDET: Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Foto: KS Politiet har tatt ut siktelse mot Gjerdrum kommune for ansvar knyttet til raset i Nystulia i 2020. Siktelsen reiser viktige og prinsipielle spørsmål om forvaltningen av risiko for naturskade, og vil kunne få store konsekvenser for mange kommuner. -Leirskredet i Gjerdrum fikk et dypt tragisk utfall […]