Sterk vekst i godstrafikken på bane i 2021

I fjor økte godstrafikken på jernbane med hele 12 prosent. Stadig flere vil flytte lasten fra trailer til tog, men noen steder i landet må Bane NOR si nei. Det skyldes at kapasiteten er sprengt. Stadig flere etterspør frakt av varer og industriprodukter på skinner. Fra 2020 til 2021 økte godstransporten på bane med 12 […]