Marine næringsparker kan motvirke klima- og naturkrisen

Ny rapport viser at marine næringsparker kan bidra til mindre konflikt i havområdene, økt verdiskapning samt motvirke klima- og naturkrisen. Mandag 30. mai overleverer Senter for hav og Arktis rapport om marine næringsparker til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Rapporten legger fram en rekke anbefalinger til hvordan marine næringsparker kan gjennomføres via utvikling av lovverk og reguleringer, […]