Elever fra Greveskogen serverte mat som medisin

Sist uke startet kurset “Mat som medisin” etter initiativ fra Nøtterøy Pensjonistforening i Teie arbeidskirke. Kurset går over åtte ganger, og rundt 60 seniorer har meldt seg på. Det er ernæringsfysiolog Gunn Helen Arsky som er den faglige leverandøren til kurset, og hun underviser seniorene om matens betydning og hva man helst skal ha på […]

Mat som medisin for kjøkkenpersonalet

Tirsdag ble prosjektet “Mat som medisin”, i regi av Nøtterøy Pensjonistforening, innledet med foredrag og praktisk opplæring av kjøkkenpersonalet i Færder Sentralkjøkken. Foredragsholdere var Åsmund Helland Bjertnæs fra Ekenes gård på Nøtterøy, og Gunn Helene Arsky, som er ernæringsfysiolog og har mat og yoga som lidenskaper. Åsmund fortalte om salatproduksjon på Ekenes gård – helt fra […]

Vi må ta bedre vare på kreftpasientene som kommer hjem

Med en intensjon om å gi det største løftet innen kommunal kreftomsorg på mange år, skulle innføringen av Pakkeforløp hjem sikre at alle kreftpasienter ivaretas når de kommer hjem til sin kommune. Per dags dato har mange av målsettingene blitt borte. Noen har fulgt opp, andre ikke. Det må vi gjøre noe med. Tekst: Distriktsleder […]

Regjeringen kutter i brillestøtten til barn

Optikerbransjen reagerer på at Regjeringen fra 1. juli kun øker satsene for brillestøtte til barn med 2,7 prosent, mindre enn halvparten av konsumprisveksten på 6,7 prosent. I praksis blir dermed støtten redusert. Brillestøtteordningen som ble innført i fjor for å hjelpe familiene og barna som trenger det mest, var allerede svært nøktern. Nå blir den […]

Stinn brakke ville høre om god livskvalitet

Onsdag 12. april var det Tematreff på Sjølystsenteret i Færder. Kommuneoverlege Elin Jacobsen holdt et foredrag om emnene «Hva gir god livskvalitet» og «Helsenorge.no». Helse og livskvalitet henger faktisk sammen. Det var stinn brakke, mange seniorer møtte opp. Tekst og foto: Gunnar Svendsen Elin innledet foredraget med spørsmålet hva er god helse. Hun slår fast […]

Solen – en venn eller fiende?

Det neppe forhåndsregler du tenker på når sola først åpenbarer seg på himmelen, men dersom du tenker litt fram i tid… så kanskje?  Bortimot 90 prosent av hudens aldring skyldes solen.  Uten sol, hadde du ikke hatt en skrukke før etter fylte 70 år! Solens energi er livets forutsetning. Sol og lys virker både på […]

Frykter enda flere unge uføre

Andelen uføre i samfunnet gikk litt ned i fjor. – Men blant de aller yngste øker andelen. Mange av dem sliter med psykiske lidelser. Det sier rådgivende lege i Frende Forsikring, Helge Skjerven. Uføretrendene er hentet fra 3. kvartalstallene til NAV fra 2022. 21.500 unge uføre i Norge – Selv om totalen gikk noe ned […]

Apekopp-vaksinen har kommet til SiV

Sykehuset i Vestfold har anskaffet et par pakker á 20 doser med vaksine mot apekopper. Vaksinen er klar til bruk – nå gjenstår å finne de rette mottakerne. -Vi har god oversikt over de av våre pasienter som mottar PrEP, sier seksjonsoverlege ved Seksjon for infeksjonsmedisin, Tore Stenstad. -Nå ønsker vi å nå bredere ut. […]

Agurk fra Spania er mistenkt smittekilde i utbrudd av salmonella

Etter en omfattende utbruddsetterforskning, peker agurk fra en spansk leverandør seg ut som sannsynlig smittekilde i et salmonellautbrudd som startet i november. Det er ikke meldt om nye sykdomstilfeller de siste ukene, noe som kan tyde på at det ikke er forurensede produkter på markedet lenger og at utbruddet sannsynligvis er over. Det er nå […]

De yngste sliter mest med psykiske problemer

Hver tredje nordmann oppgir at de eller noen i familien har hatt behov for psykisk helsehjelp de siste to årene. Det er de yngste som sliter mest. – Vi ser også at stadig flere unge mennesker blir uføre. Det viser en undersøkelse Respons Analyse har gjennomført for Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB. Hovedårsaken […]

Slik kan kantinene hjelpe deg å spise sunnere

Fire av ti vil endre matvanene sine hjemme hvis de får smaken på nye matretter i kantinen på jobb. Kantinen kan være løsningen for å hjelpe deg med å spise mer bærekraftig. Er vegetar for vanskelig? Mange vil spise mer plantebasert, men de lar være fordi de ikke vet hvordan de skal lage gode, kjøttfrie […]

Alle englene rundt oss

18. november besøkte min kone Berit og jeg Farmandstredet og utstillingen Smarte Saker. Som Pensjonistforbundets teknologiamabassadører ville vi se hvilke tilbud og produkter innenfor velferdsteknologi som kan tilbys våre seniorer slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig – Leve hele livet. Lite ante jeg at jeg selv skulle få sterkt behov for […]

Her er Vestfolds nye engler

At helsepersonell egentlig er engler har vært kjent lenge. Nå har noen av dem tatt steget fra offentlig helsevesen til privat tjeneste. Denne uken åpnet nemlig Boetheia AS. Boetheia AS er et nyetablert privat helseforetak i Horten som leverer alle tjenester innen sykepleie og omsorg til private husholdninger i Vestfold. Navnet Boetheia kommer fra gresk og […]

Antibiotikabruk stiger i Norge

Sammenliknet med 2021 har bruken av antibiotika steget med 27% i 2022. I forbindelse med den europeiske antibiotikadagen 18. november ønsker Vitusapotek å sette fokus på viktigheten av å levere inn ubrukt antibiotika og medisiner til apotek. På Vitusapotek Volvat håper farmasøyt Liv Vidas at kundene vil benytte antibiotikadagen til å lete litt i skuffer […]

Verdens Diabetesdag 14. november -slottsfjellet blir blått

Vi med diabetes må fortsatt kjempe for rettigheter og midler. Tekst: Anne Britt Damman, leder i Diabetesforbundet Tønsberg og omegn Hvert år siden 1991 har vi markert Verdens diabetesdag 14. november. Målet er å spre kunnskap og bevissthet rundt en sykdom som rammer stadig flere og som kan føre til alvorlige følgesykdommer, som hjerte-og nyresvikt, […]

Nytt behandlingsforløp for pasienter med hjertesvikt

En ny studie har sett på hvordan behandlingsforløpet til pasientgruppen kan bedres, blant annet ved hjelp av en norsk test for hjertesvikt. Studien har sett på hvordan raskere opptrapping til 100% av anbefalt dosering av legemidler, basert på bruk av diagnostiske verktøy i oppfølgingen av pasientene, kan gi bedre livskvalitet, færre sykehusinnleggelser og økt overlevelse […]

Eldre trenger proteinrik kost, mørere kjøtt kan være løsningen

Mange eldre sliter med å tygge kjøtt, fordi det kan være seigt og tørt. Samtidig kan kjøttet bidra med viktige proteiner. Hjemme kan du banke ut kjøttet for å få det mørere og saftigere. Industrien kan bruke mekanisk bearbeiding. Nofimas fagfolk er i gang med forsøk på hvordan mekanisk mørning og ulike laker påvirker storfekjøttets […]

Frukt og grønt inntaket stuper, vil gå på helsa løs

Nylig presenterte Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) resultater fra en fersk undersøkelse, som årlig måler forbrukerutviklingen for frukt og grønt konsumet i Norge (1) og utviklingen er nedslående. Dette vil få alvorlige konsekvenser for folkehelsen. Det er lenge siden forbruket av frukt og grønt har vært så lavt som nå. Andelen av oss som […]

Et gjennombrudd for tegnspråklige studenter

-Endelig kan jeg også være en som tar ordet og får anerkjennelse. Av: Erik Johan Sagen, vernepleierstudent på Universitet i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn. I dag markeres den internasjonale FN-dagen for tegnspråk, for å markere at Verdensforbundet for døve ble stiftet 23.september 1951. Jeg benytter anledningen til løfte fram og applaudere et stort gjennombrudd for tegnspråklige […]

Ordbok til ungdom – brutal og nødvendig

Selvmord tar nå flere liv blant unge i Norden enn trafikkulykker, overdoser og kreft. Annenhver dag mister vi et ungt menneske til selvmord i Norge. Tre av fire unge som tar livet sitt, er gutter. Ingeborg Senneset har skrevet boken «Ordbok for overlevelse». Bokens hensikt er å forberede unge på voksenlivet og overleve. En bok […]

45 millioner forskningskroner til å redusere ulikhet i helse

I fire prosjekter skal man forske på barn med autisme, personer med demens, mental helse til minoritetsungdom som har flyktet alene til Norge og barn og unge med kronisk nyresykdom. Helsetjenester som er tilpasset ulike pasientgruppers behov vil kunne bidra til å redusere sosiale ulikheter i helse. Forskningsbasert kunnskap om ulike pasientgruppers behov er avgjørende. […]

Satser alt på øyehelse og helseinnovasjon

-Planene begynte å forme seg for mange år siden da vi så hvordan øyepasienter fikk gode resultater med integrert behandling, sier Erik Vinje Olbjørn og Ole Jørgen Frydenlund i Optimal Øyehelseklinikk. Foreløpig fungerer Optimal Øyehelseklinikk som alle andre øyelegekontorer – klare til å ta imot øyepasienter. Dr. med. Ramin Aref er øyelege, og Johnny Karlsen…...

Dette innholdet er for medlemmer.
Log InBli abonnent!

Nordmenn spiser for lite nøtter – forbruket bør dobles

Selv om helsefordelene ved et inntak på 30-60 gram nøtter daglig er godt dokumentert, spiser nordmenn fortsatt for lite nøtter. Tall fra Helsedirektoratet viser faktisk at nordmenn i snitt får i seg kun åtte gram per dag. rapporten “Norsk Kosthold 2020” fra Helsedirektoratet er det dokumentert at nordmenns forbruk av nøtter de siste ti årene […]

Ser på mulighetene for vaksineproduksjon i Norden

BILDET: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) De nordiske landene er i gang med en felles studie for kartlegge innovasjon, utvikling og produksjonskapasitet for vaksineproduksjon. -Den norske helsenæringen er en kunnskapsintensiv næring i vekst, og vi har gode miljøer innen utvikling av legemidler og medisinsk utstyr. Denne studien vil gi nyttig kunnskap om muligheter for […]

I Norge er antall lårhalsbrudd hos de eldre blant de høyeste i verden

Det registreres rundt 9.000 hoftebrudd årlig bare i Norge. Men det mest alarmerende er at statistikken, samlet av tidsskriftet Sykepleien, viser at opp til 24 prosent av pasientene med lårhalsbrudd dør innen ett år etter skaden. Nå lanserer Picomed et nytt og revolusjonerende airbag hoftebelte som forebygger hofte- og lårhalsbrudd. kader etter fall utgjør nesten […]

Moms på toppen av korona

Regjeringens innføring av merverdiavgift på komplementær behandling fører til at flere og flere behandlere legger ned. Alexandros Katzilierakis forstår ikke hva myndighetene driver med. ELISE SUNDET tekst og foto Alexandros Katzilierakis har jobbet som massør og muskelterapeut i en årrekke, og har praksis i Tønsberg og Larvik, pluss at han utfører bedriftsmassasje. –Jeg sitter ikke […]

Tilbyr verktøy for et bedre samliv

Å lære å leve sammen, er like viktig som å lære å kjøre bil. Det mener Lillian Kallasten som underviser i parkommunikasjon. MARIANNE M. JONASSEN tekst og foto Lillian Kallasten har bachelor som førskolelærer og master i familieterapi og systemisk praksis. De siste 20 årene har hun undervist par som har utfordringer i forholdet, og […]