– Nei, du kan ikke kreve å ha hjemmekontor

Men arbeidsgiver bør strekke seg for å tiltrekke seg og beholde nødvendig kompetanse. Kan jeg kreve hjemmekontor? Kan arbeidsgiver pålegge hjemmekontor? Hvilke regler gjelder for hjemmekontor. Dette er spørsmål mange nå stiller seg etter å ha jobbet hjemmefra i godt over to år. NITO-advokat Tone Bjellaanes, med spesialkompetanse innen arbeidsrett, mener at hjemmekontor er kommet […]

Hjemmekontor kan spare samfunnet 10 milliarder i året

NAF har beregnet at fortsatt bruk av hjemmekontor etter gjenåpningen kan være en vinn-vinn for både hverdagsreisen og samfunnet. – Folk sparer både tid og penger, og hjemmekontor kan bidra til å kutte bilkø og utslipp, sier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF. esparelsen for samfunnet i form av mindre tidsbruk på reiser, reduserte reisekostnader […]

Færre togpendlere etter pandemien

I følge en ny undersøkelse vil pendlerne på Østlandet reise sjeldnere med tog når pandemien er over. Økt bruk av hjemmekontor er den viktigste årsaken. – Nye reisemønster kan påvirke innretningen av fremtidens togtilbud, sier jernbanedirektør Knut Sletta. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Jernbanedirektoratet og hovedfunnene viser at folk på Østlandet regner med å […]

Unngå full fyr på hjemmekontoret

Vinterkulde, dyr strøm og hjemmekontor. – Kan bli en brannfarlig kombinasjon, sier brannekspert. -De stadige strømrekordene kombinert med myndighetenes ønske om at mange jobber hjemmefra gjør at nordmenn fyrer som aldri før, sier brannekspert i Frende Forsikring, Øystein Øren. Dette må du slutte med Forsikringsselskapet er bekymret for at dyr strøm og daglig fyring, sammen […]