Trenger mer hurtiglading for biler og lastebiler

BILDET: I dag er det rundt 470 000 elektriske lette kjøretøy (person- og varebiler) og rundt 660 elektriske tunge kjøretøy (lastebiler og busser) på norske veier. Foto: Patrik Olsson/Swerock Et nytt kunnskapsgrunnlag peker på et stort behov for flere hurtigladere både for personbiler og lastebiler. Statens vegvesen og Miljødirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og […]