Flere får bostøtte på grunn av høye strømpriser – du kan fortsatt søke

Om lag 90 000 husstander fikk utbetalt bostøtte i februar. Dermed har antall mottakere økt med drøyt 19 000 etter at bostøtten ble midlertidig styrket på grunn av høye strømutgifter. Du kan fortsatt søke om bostøtte for månedene ordningen gjelder, fram til 1. april. Bostøtten som ble utbetalt i februar er beregnet ut fra mottakerens […]

86 000 husstander fikk utbetalt bostøtte i januar

Bostøttemottakerne fikk i gjennomsnitt utbetalt 2 841 kroner i bostøtte, og i tillegg en ekstrautbetaling på 1 500 kroner til dekning av høye strømutgifter. Sammenliknet med desember 2021 økte antall husstander som fikk utbetalt bostøtte i januar med nesten 15 000. Det tilsvarer en økning på om lag 21 prosent. Økningen kom i stor grad […]