Supertrygg – viktig bidrag til en tryggere bolighandel

Endringene i avhendingsloven ble innført fra nyttår samtidig med en helt ny forskrift om minstekrav til innhold i tilstandsrapporter. Myndighetenes mål med endringene er å gjøre bolighandelen tryggere for alle parter. For å bygge opp under dette målet, har Söderberg & Partners sammen med Supertakst, Vendu og Svea Finans, utviklet et eget konsept kalt Supertrygg. […]