Rekordår for hyttebygging

BILDET: Når det bygges nytt, bygges det gjerne tett. Som her på Sjusjøen i Ringsaker kommune. Foto: Audun Bringsvor. Aldri før har det vært så stor byggeaktivitet i Hytte-Norge som i 2021. Ifølge ferske tall fra SSB ble det gitt 8 762 igangsettingstillatelser til fritidsbygg i 2021. Dette tilsvarer en økning på nesten 40 prosent […]