Eiere av fritidsboliger med krav om strømstøtte

Norges Hytteforbund har gjennomført en spørreundersøkelse. I bakgrunn av de ekstremt høye strømkostnadene som rir landet og til dels hele Europa har Norges Hytteforbund sendt ut en enkel spørreundersøkelse til 2. 000 av våre medlemmer. Svarprosenten var over 50 prosent og svarene er krystallklare. Eiere av fritidsboliger ber om strømstøtte på lik linje med eiere […]