Staten må slutte å profittere på idretten: Kutt momsen

Regnskap Norge mener momsreglene for breddeidretten er unødvendig kompliserte. I motsetning til eliteidretten, som driver kommersielt, bygger breddeidretten i stor grad på frivillig innsats. Derfor foreslår vi at momsreglene må forenkles. Det kan umulig være et mål at staten skal profittere på frivillig innsats. Innen idretten veksler merverdiavgiften mellom 25 prosent, 12 prosent og 0. […]