Stor mangel på IKT- og ingeniørkompetanse i norske bedrifter

Halvparten av norske bedrifter etterspør mer kompetanse innen ingeniørfag- og IKT, viser NHOs kompetansebarometer. – Det er et stort kompetansehull i næringslivet som må fylles, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik. Han mener myndighetene nå må komme på banen og legge til rette for en omfattende satsing på teknologi og realfag. Årlig kartlegges kompetansebehovet i norske […]