365 millionar i tilskot til kulturmiljø i 2022

BILDET: Verdsarvstaden Røros. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren -Kulturhistoriske spor gjev omgjevnadene våre særpreg og historisk djupne. I dag fordeler Riksantikvaren 365 millionar i tilskot til å ta vare på kulturminne og kulturmiljø. Dette er pengar som går til å sikre kulturmiljøverdiar. Samstundes bidreg dei til lokal verdiskaping og gjev ringverknader i form av arbeidsplassar […]