Veiledet internettbehandling styrker tilbudet innen psykisk helsevern

Behandlingsprogrammet eMestring er innført for pasienter med psykiske lidelser i Helse Sør-Øst. Veiledet internettbehandling med bruk av programmet eMestring bygger på kognitiv atferdsterapi og er tatt i bruk i behandlingen av pasienter med depresjon, sosial angst og panikklidelse. Pasienter møter en behandler ved oppstart av behandlingen og deretter skjer kontakten som veiledet behandling fortrinnsvis over […]