Rekordhøye kraftpriser gir historisk godt Skagerak-resultat

BILDET: Konsernsjef i Skagerak Energi, Jens Bjørn Staff. FOTO: Tom Riis De høye kraftprisene er sterkt medvirkende til at Skagerak Energi i 2021 fikk et resultat etter skatt på 1,89 milliarder kroner. Økt utbytteandel gjør at eierne får 934 millioner kroner i utbytte. Samtidig får konsernet sterkere finansielle krefter og kan forfølge den strategiske satsningen […]