Oppdrag til Jernbanedirektoratet om moglegheitsstudie av jernbanestrekninga Oslo-Stockholm

-Vi ønskjer at fleire reisande skal velje grøn togtransport, ikkje berre i Noreg, men òg på tvers av landegrensene. Fram til koronapandemien råka oss, auka reisetala for togtilbodet Oslo–Stockholm. Dette viser at folk er interessert i å reise klimavenleg på utanlandsreiser. Jernbanedirektoratet skal sjå på moglegheiter for å gjere togtilbodet mellom dei to hovudstadane betre, […]

Norge med i EUs innovasjonsprogram for jernbane

BILDET: Teknologiutviklingen gir oss muligheter til å gjøre jernbanen tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (t.h.), her sammen med jernbanedirektør Knut Sletta. (Foto: Øystein Grue) En samlet norsk jernbanesektor og forskningsmiljøer har fått tilgang til Europas største forskningsprogram innen jernbane. – Dette gir store muligheter for togets fremtid i Norge, sier […]