Stort uttak av jerv i lisensfellingsperioden

BILDET: Stortinget har vedtatt et bestandsmål på 39 årlige ynglinger.|Foto: Bård Bredesen/Naturarkivet Totalt 75 jerver er belastet kvoter for lisensfelling av jerv i Norge denne vinteren. Spesielt i Innlandet har det vært et høyere uttak enn tidligere. Det er positivt å se at lisensfellinga har vært mer effektiv enn tidligere år. Dette vil trolig bidra […]

Liten økning i tapte sau til rovvilt i 2021

Tap av sau til rovvilt ligger fortsatt på rundt halvparten av nivåene for 10 år siden. Tap til jerv økte mest i 2021, mens tap til ulv er det laveste siden 2008. Tap av sau og lam til rovvilt holder seg fortsatt på et betydelig lavere nivå sammenliknet med tidligere år, selv om vi ser […]