Storsatsning på hjerteforskning

BILDET: Torbjørn Omland, professor og senterleder ved K.G. Jebsen-senter for hjertemarkører. Foto: Øystein Horgmo, UiO. Nytt K.G. Jebsen-senter for hjertemarkører ved UiO skal forske på årsaker, forebygging og behandling av hjerteskade og hjertesvikt. Hjerte- og karsykdommer er blant de viktigste dødsårsakene i den vestlige verden. Biomarkører som viser sykdomsprogresjon og effekt av behandling vil gi […]