Alvorlig kritikk til myndighetenes arbeid med klimatilpasning

BILDET: Kritiske områder ikke er godt nok kartlagt. Da risikerer vi at det bygges nytt på steder hvor faren for flom eller skred øker. Foto: Kjetil Bentsen, VG/Scanpix. -Myndighetene har ikke god nok oversikt over hvor det kan bli mer flom og skred i årene fremover. Konsekvensene kan bli at vi ikke vet hvilke bygninger […]