Enkel, men vakker

Helt siden 1100-tallet har Ramnes kirke tronet øverst på et lite høydedrag. Man antar at kirken eksisterte da slaget på Re sto i 1177. ESPEN JØRGENSEN tekst og foto Ramnes kirke ble reist en gang på 1100-tallet, og har således høyst sannsynlig vært en aktiv kirke i bygda allerede under det kjente slaget på Re […]