Ny Kif-komité for fire år framover

BILDET: Ranghild Hennum. (Foto: Universitetet i Oslo) Denne uka var den nye Kif-komiteen klar, for første gang med lederskap fra både universitet og forskningsinstitutt. Ragnhild Hennum, dekan ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, blir leder for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) 2022-2025. Nestleder blir Ole Jacob Sending, forskningssjef ved Norsk utenrikspolitisk […]