Forbereder felling av ulv

Statens naturoppsyn er i gang med å planlegge forsøk på felling av ulv på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD). -Vi fikk oppdraget fra KLD sent tirsdag ettermiddag, og er nå i gang med å planlegge videre oppfølging. Avhengig av forholdene de neste dagene kan det være aktuelt å starte forsøk på felling i reviret […]