– Nå er hver tiendels grad livsviktig

BILDET: Klimaendringer er ventet å drive naturtapet ytterligere i årene som kommer. Her er et storfe som har dødd som følge av tørke i Pantanal i Brasil. Ny rapport fra FNs klimapanel viser at konsekvensene av klimaendringer blir verre enn tidligere antatt, og farlige nivåer er nærmere enn forskerne før har beregnet. Hyppigere og mer […]

Det haster å håndtere akselererende klimarisiko

BILDET: Det haster å tilpasse oss klimaendringene: Enhver økning i global oppvarming vil føre til at ekstremvær vil komme oftere og bli mer intense. Frognerstranda Camping ved Årnes står under vann på grunn av flommen i Glomma i mai 2018. Foto: Cornelius Poppe. FNs klimapanel: Klimaendringene truer livsgrunnlaget vårt. De mest sårbare rammes hardest. Handlingsrommet […]