Marine næringsparker kan motvirke klima- og naturkrisen

Ny rapport viser at marine næringsparker kan bidra til mindre konflikt i havområdene, økt verdiskapning samt motvirke klima- og naturkrisen. Mandag 30. mai overleverer Senter for hav og Arktis rapport om marine næringsparker til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Rapporten legger fram en rekke anbefalinger til hvordan marine næringsparker kan gjennomføres via utvikling av lovverk og reguleringer, […]

Trenger vi tøffere eiere for å få til mer grønn omstilling?

Næringsminister Jan Christian Vestre inviterer Posten, Storebrand og akademia til live debatt for å diskutere eierskap i en tid med klimakrise og store endringer. -Vi må gjøre mer for å kutte utslippene og vi har dårlig tid. Selskapene må tilpasse seg en grønn omstilling raskt skal de forbli konkurransedyktige. Hvordan kan staten som eier bidra […]

Foreslår krav om mindre CO2-utslipp fra lastebiler

-Klimakrisen er vår tids største utfordring. I Norge står vegsektoren for nær 20 prosent av de totale utslippene. Det er vi nødt til å gjøre noe med. Derfor samordner vi nå norske krav med EU-regelverket med mål om å redusere CO2-utslipp fra lastebiler, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Lovendringen retter seg mot bilprodusenter. Tilsvarende regulering er […]