Kommunene hadde lavere utslipp av klimagasser i 2020

67 prosent av kommunene hadde nedgang i utslipp av klimagasser i 2020, viser nye tall. Kommunene er viktige i arbeidet med å få ned klimagassutslippene. Oppdaterte tall for utslipp av klimagasser bidrar til økt bevissthet om utslippene lokalt. Vi håper det vil være et nyttig verktøy for kommunene i deres klimaarbeid. Vi opplever at kommunene […]